Arduino ile Robotik Kodlama Temel Seviye e-Kitabı

Arduino ile Robotik Kodlama Temel Seviye e-Kitabı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Kitap içeriğinde;

Temel Elektronik,

Mikrodenetleyiciler,

Devre Simulasyonu ve Devre Çizimleri,

Arduino Kodlama Platformları,

mBlock ile Arduino Kodlama,

Arduino IDE ile Arduino Kodlama,

Üç Boyutlu Yazıcılar ve Tinkercad ile Tasarım

gibi konuları resimli, anlaşılır anlatımları ile birlikte Etkinlikler de yer almakta.

İçindekiler

Ön Söz

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan Boyacı’nın kitap ile ilgili sözleri şu şekilde;

Değerli Meslektaşlarım,

Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi bireyleri yaşamın her alanında etkilemektedir. Yaşam serüveninde yer edinmek isteyen bireyler problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, iletişim becerileri yüksek, iş birlikli çalışabilen ve 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış nitelikte olmalıdır. Birçok bilimsel çalışma dijital becerileri edinmek, teknolojiyi anlamak, kullanmak ve üretebilmek için robotik ve kodlama eğitiminin önemini vurgulamaktadır.

Sıradan yöntem ve stratejiler kullanarak teknolojinin getirdiklerinden faydalanma ve geleceğe yönelik nitelikli insan yetiştirmenin mümkün olamayacağı bilinmektedir. Bu nedenle yeni nesil bireyler, disiplinler arası etkileşimden yararlanılarak 21. yüzyıl becerileri ile donatılmalıdır. Bu noktada öğretmenlerimize yönelik bilgi ve bilişim teknolojileri başta olmak üzere bireysel ve mesleki gelişim programları planlayarak teknoloji üretiminde şahsi ve millî sorumluluk alma algısı oluşturma amacımızı sürdürüyoruz.

Elektronik projeler üretmek için kullanılan arduino, insanların kendi tasarımı olan araçları yapmasına olanak sağlamakta ve elektronik parçaları yapma işlemini basitleştirip teknik bilgiye sahip olmayan insanların kullanımını kolaylaştırmaktadır. Kodlama ise bireylerin problem çözme, bağımsız olarak ve iş birliği içinde çalışma, organizasyon yapma ve sorumluluk alma becerilerini kullanmalarını gerektirir.

Robotik kodlama bireylere; organizasyon, problem çözme, ekip duygusu ve iş birliği yoluyla öğrenme becerileri kazandırır. Kodlama eğitimi sayesinde bireyler, hayatın içinde var olan makinelerin çalışma mantığını kavrar ve benzerlerini oluşturmaya yönelik deneyimler elde ederler. Analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, tasarım odaklı düşünme gibi önemli becerilerin edinilmesinde arduino ile robotik kodlama, sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemlidir.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Arduino ile Robotik Kodlama (Temel Seviye) kitabı, öğretmenlerimizin dijital beceri ve yetkinlik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlanmıştır.

Arduino ile Robotik Kodlama (Temel Seviye) kitabında Temel Elektronik, Mikrodenetleyiciler, Devre Simülasyonu ve Devre Çizimleri, Arduino Kodlama Platformları, Mblock ile Arduino, Arduino İde ile Arduino Kodlama, Üç Boyutlu Yazıcılar ve Tinkercard ile Tasarım bölümleri yer almaktadır.

Kitapta yer alan kuramsal bilgilerin yanında etkinlikler de öğrencilerimizin farklı öğrenme alanlarında ve pek çok kazanımı edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta emeği geçen öğretmenlerimize verdikleri katkı ve destekten dolayı çok teşekkür eder, bu çalışmanın öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize faydalı olması temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Adnan BOYACI
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜ

Kitap İçeriği

Kitaptan alıntı yaptığımız bazı sayfa içerikleri şu şekilde;

Kitabın Orjinali

Kitaba gitmek için TIKLAYINIZ!

Kaynak: https://ogretmen.meb.gov.tr/

Bu içeriğimize tepkiniz ne oldu? Beğendiyseniz yorum yapıp paylaşmayı unutmayın!
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0