Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Önemi Konu Anlatımı

Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır. Ayrıca, insanlık tarihinde az sayıda teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri kadar insan yaşamını etkilemiştir. Bu da önemini her geçen gün artırmıştır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nedir?

Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler “Bilgi Teknolojisi” olarak adlandırılmaktadır. İletişim teknolojisi ise mesajların bir yerden bir yere hızlı iletilmesine olanak sağlamakta, bilgisayar teknolojisi ise hesaplama ve bilgi işleme yeteneklerimizi milyonlarca kere artırmaktadır.

Bilgi teknolojileri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sistemlerdir. Bilgi teknolojileri; mikro elektronik ve veri iletiminin yanında, faks makineleri, mobil telefonlar, kablolu televizyon, bilgisayarlar, bilgi ağları, videoteks, software ve online veri tabanlarını içeren teknolojilerdir.

Örgütsel yazışmalarda, bilgi teknolojileri yardımıyla elde edilen veriler toplanır, sınıflandırılır, kaydedilir ve bilgiye dönüştürülecek biçimde işlenerek, karar süreçlerinde kullanılır. Yönetimde iletişimi sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, hızla gelişmektedir. Video-teyp kayıtları, tele-sekreter aygıtları, kapalı devre televizyon sistemleri, faksimile makineleri, yönetimde yeni iletişim esnekliği sağlayan araçlardır. İletişim teknolojisinin en önemli yararı yazılı iletişime büyük kolaylıklar sağlamasıdır.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Avantajları

 • Bilgiye kolay ulaşmamızı sağlar.
 • Hayatımızı kolaylaştırır.
 • Zamandan tasarruf sağlar.
 • Maliyeti azaltır.
 • Üretimde hata oranını azaltarak verimliliği artırır.
 • Tekrarı azaltır.
 • Veri girişini kolaylaştırır.
 • Kâğıttan tasarruf sağlar.
 • Doküman yönetiminde etkinlik sağlarlar.

Bugün teknik olarak iletişimi ve bilgisayar teknolojilerini, birlikte düşünmek mümkündür. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, üretim için her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırdığı gibi, zaman kullanımında sağladığı avantajlarla, üretimde etkinlik ve verimliliği arttırmıştır.

İletişim teknolojileri, bilginin işlenmesine ve iletilmesine yarayan tüm teknolojileri ve iletişim alanındaki teknolojileri kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle iletişim teknolojileri; iletim, telekomünikasyon, iletişim, enformasyon yayım ve basım kelimeleri ile ilgili tüm teknolojileri içerir.

Bilgiye ulaşma, biçimlendirme ve paylaşmada kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri şunlardır;

Bilgisayar, tablet, telefon, telgraf, faks, teleks, radyo, televizyon, uydu, çağrı cihazı, GSM, telsiz, modem, projeksiyon, yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi gibi teknolojileri içerir.

Çağımızın Teknolojik Yenilikleri

Teknoloji her geçen gün gelişmekte ve yeni ürünler ortaya çıkarmaktadır. Son 10 yılı düşündüğümüzde internet kullanımının yaygınlaşması ile dokunmatik ekran teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan tablet, akıllı telefon, akıllı saat, akıllı televizyon, sanal gerçeklik gözlükleri gibi yeni teknolojilerin yanında güneş enerjisi, elektrikli ve otonom araçlar, drone, insansız hava araçları, endüstriyel robotlar, kablosuz şarj, 3D yazıcı ve yapay zeka gibi teknolojiler de artık hayatımızın vazgeçilmez unsurları olarak gelişmeye devam etmektedir.

Drone: İngilizcede “Erkek Arı” anlamına gelen drone, telefon veya kumanda ile uzaktan kontrol edilebilmekte ve üzerindeki kamera sayesinde fotoğraf ve video çekebilmektedir.

İHA ve SİHA: Çok uzak mesafelerden kablosuz olarak kontrol edilebilen silahlı ve silahsız insansız hava araçlarıdır. Ülkemiz bu konuda dünyada söz sahibi ülkeler arasındadır. (Akıncı-Kızıl Elma)

Elektrikli Otomobil: Elektrikle çalışan ve petrol, doğalgaz gibi kaynaklardan tasarruf sağlayarak çevre kirliliğini de azaltan otomobillerdir. Ülkemiz bu konuda çalışmalar yapan ülkeler arasındadır. (TOGG)

Sürücüsüz Otomobil: Bilinen diğer adıyla “Otonom Araçlar”, çevresini algılayabilen ve çok az insan girdisi veya hiç girdi olmadan hareket edebilen bir otomobildir.

Uçan Arabalar: Hem karadan hem de havadan ulaşım sağlayan bir tür kişisel hava aracı veya yola çıkabilir uçaktır. Türkiye’de geliştirilen Baykar Cezeri, AirCar gibi örnekleri vardır.

Endüstriyel Robotlar: Fabrikalarda insan gücünü ve hata oranını en aza indirerek hızlı üretim sağlayan robot kollardır. Ülkemizdeki TOGG araba fabrikasında  bu robotlar sayesinde 3 dakikada bir araba üretilmektedir.

Ses ve Görüntü Tanıma: İnsan sesini, yüzünü, gözünü ve parmak izini tanıyarak sistemin çalışmasını sağlayan teknolojilerdir.

Yapay Zeka: Robot ve makinelere kazandırılan yeteneklerle insan zekasını taklit etmelerini ve öğrenmelerini sağlayan teknolojidir.

Esnek-Katlanabilir Ekran: Büyük boyuttaki ekranların katlanarak daha küçük alanlarda kullanılmalarını sağlayan ve resim-video görüntülemede farklı deneyimler sunan teknolojidir.

3D Yazıcılar: Bilgisayardan 3 boyutlu olarak tasarladığımız bir modeli, üzerine eklenen plastik ya da metal şeritleri eriterek yazdıran cihazlardır. Günümüzde inşaatlarda ve pasta yapımında da kullanılmaya başlanmıştır.

Giyilebilir Teknolojiler: Vücudumuzda  bir kıyafet ya da aksesuar gibi taşıyabildiğimiz teknolojilerdir. Akıllı saat, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleri, parmağa takılan fare gibi…

Artırılmış Gerçeklik (AR): Gerçek dünyanın, bilgisayar tarafından değiştirilerek veya içindekilerin artırılarak meydana getirilen canlı veya dolaylı fiziksel görünümüdür.

Sanal Gerçeklik (VR): Teknoloji kullanılarak oluşturulan kurgular ile gerçek ve hayalin birleştirilmesidir. Artırılmış gerçeklikte gerçek bir dünya varken, sanal gerçeklikte tasarlanmış bir dünya vardır.

Diğer Teknolojik Yenilikler:  Işık hızında internet, Akıllı ev teknolojileri, Yutulabilir tıbbi cihazlar, Kablosuz şarj, Metaverse, Blok zincir tabanlı bitcoin ve NFT (non-fungible token) gibi cripto para ve tapular…

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimdeki Yararları

Bilgi teknolojisi öğrenme ortamına temel teşkil etmektedir ve toplumdaki bireylerin yaşam boyu sürekli eğitim görmelerine bilgi dağarcıklarını ve ufuklarını genişletebilmeleri de mesleklerine yönelik yeni beceriler kazanmalarında, uzak kırsal yörelere de eğitim olanaklarının götürülmesinde bilgi iletişim teknolojilerinin katkıları göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür.

 •  Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iş birliğini, bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek.
 •  Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek; böylece eğitimin kalitesini arttırmak.
 •  Bilgi teknolojisi araçlarını her kademedeki öğrenme ortamlarına entegre etmek.
 •  Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına ulaşma imkânı sağlamak.
 •  Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak.
 •  Bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek.
 •  Öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak kendi kendine aktif bir şekilde öğrenme yeteneği kazanmasını sağlamak.
 •  Öğrencilerin, interneti, çizim programlarını, kelime işlemcileri, elektronik tablolama ve sunum yazılımları gibi araçlar kullanmalarını sağlamak.
 •  Bilgisayarı öğretmenlerin, ders planlarını hazırlama, derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlı olarak kullanmalarını sağlamak.
 •  Okul yöntemlerinin veri tabanları, kelime işlemci, sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerini kullanarak idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak.
 •  İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi teknolojisi desteğiyle yürütülmesi için bir yönetim bilgi sistemi kurmak gibi amaçlar doğrultusunda kullanmak.

Konu ile ilgili sunu dosyasına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Konu ile ilgili çalışma kağıdını indirmek için TIKLAYINIZ

Konu ile ilgili testi çözmek için TIKLAYINIZ

Konu ile ilgili boşluk doldurma etkinliği için TIKLAYINIZ


 

Bu içeriğimize tepkiniz ne oldu? Beğendiyseniz yorum yapıp paylaşmayı unutmayın!
+1
3
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0