Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Sosyal ve Kültürel Katkıları Konu Anlatımı

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesiyle bütün dünyayı saran bir iletişim ağı kurulmuştur. Bu ağ, dünyada yaşanan tüm insanlar arasında yazılı, sözlü ve görüntülü iletişim kurmak için küresel bir merkez oluşturmaktadır. Bu küresel merkez, araştırmaların, üretkenliğin, kültürel değişmelerin, ticaretin ve eğitimin ana bilgi kaynağı olmuştur.

Gelişen ve değişen tüm şartlar incelendiğinde bu küresel hareketlerin kendi anayasalarını, temel ilke ve prensiplerini uygulamaları sonucunda dünyada büyümenin, serbestleşmenin ve şeffaflaşmanın artacağı kabul edilmektedir.

Bilişim teknolojilerinin bireysel ve toplumsal yaşamın hemen hemen tüm boyutlarını etkilediğini söylemek yanlış olmaz. Söz konusu etkileri olumlu etkiler ve olumsuz etkiler olarak sınıflamak mümkündür.

Bu olumlu ve olumsuz etkilere geçmeden önce bilgi toplumu kavramına da bakmakta fayda var.

Bilgi Toplumu

Geçmişten günümüze toplumların gücü farklı kaynaklara dayanmıştır. Sanayi devriminden sonra sanayi toplumu kavramı, sanayileşmeye bağlı üretimi temel almış ve bunun çerçevesinde uzun yıllar varlığını sürdürmüştür.

Sanayi toplumundan sonraki süreçte ise temel üretim ve güç faktörü bilgi olmuştur. Böylece bilgi toplumu olmak önemini giderek artırmıştır.

Bilgi toplumu, yakın çağa damga vuran bilgi patlaması sonucu temel üretim faktörünün bilgi olduğu ve böylece bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır. Eğer ekonominiz bilgi üretiyor, işliyor ve satıyorsa “BİLGİ TOPLUMU”nda yaşıyorsunuz demektir.
Kısaca tanımlamak gerekirse ekonomisi bilgiye dayalı toplumlar bilgi toplumlarıdır. Bilgi toplumunun etkileşimde bulunduğu en önemli kavram “bilişim teknolojileri”dir.

Teknoloji alanındaki gelişmeler toplumsal yaşamda önemli değişikliklere yol açmıştır. Özellikle iletişim alanındaki gelişmeler ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile küreselleşme artmıştır. Böylece bilgi insanların sadece yakın çevresiyle değil uluslararası çevrede paylaşılan bir ürün haline gelmiştir.

Ayrıca teknolojik gelişmeler ekonomi, sanat, kültür, eğlence gibi alanlarda yeni ilişkilere yol açmakta ve ülkelerin gelişimi için fırsat sunmaktadır.

Bilgi Toplumunun Özellikleri

 • Sanayi toplumunda kullanılan insan ve makine gücü bilgi toplumunda yerini düşünce ve akıl gücüne bırakmıştır,
 • Haberleşme bilgisayarın yaygın kullanımıyla hızlanmış ve daha kolay hale gelmiştir,
 • Tüm dünyada üretilmekte olan bilgiye daha hızlı erişebilmek için bilgi ağları ve veri tabanları oluşturulmuştur,
 • Eğitim sürekli hale gelmiş ve bireyselliği sağlanmıştır,
 • Bilgi yoğun bir şekilde kullanılıyor ve üretiliyor ve bu bilgilerin aktarımı sağlanıyor,
 • Sürekli yeni bilgilerin üretilmesine bağlı olarak nitelikli yayınların üretilmesi.

Bilişim Teknolojilerinin Sosyal ve Kültürel Katkıları

 • Kültürlerarası etkileşim
 • Bilgiye kolay ulaşma
 • Hızlı iletişim
 • Hızlı arkadaşlık kurma
 • Alışveriş kültürünün değişmesi
 • Maliyeti azaltması ve ekonomik katkı
 • Kağıt tasarrufu ile ekonomiye ve ormanlara katkı

BT’nin Sosyal ve Kültürel Hayata Olumsuz Etkileri

 • Bilişim suçlarının artması
 • Arkadaşlıkları hızlı kaybetme
 • Bilgiyi kolay tüketme
 • Teknoloji bağımlılığı
 • Alışveriş bağımlılığı ile maddi kayıp
 • İletişim bozukluğu
 • Mesajlaşmalarda Türkçe’nin yanlış kullanımı

Konu ile ilgili çalışma kağıdını indirmek için tıklayınız

Bu içeriğimize tepkiniz ne oldu? Beğendiyseniz yorum yapıp paylaşmayı unutmayın!
+1
8
+1
9
+1
2
+1
2
+1
2
+1
3
+1
3