2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

2021-2022 Eğitim – Öğretim yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu Sene Başı Toplantı Tutanağı indirme linki sayfanın altındadır.

Covid-19 tedbirlerine göre düzenlenmiş toplantı tutanağına ait gündem maddeleri aşağıdaki gibidir. Maddelerin görüşülmesi ve alınan kararları indirme bağlantısındaki dosyadan edinebilirsiniz.

GÜNDEM MADDELERİ

1-         Açılış ve yoklama,

2-         Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

3-         İleriye dönük planlamaların eğitim – öğretim ile ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı, bulunduğu coğrafya ve öğrencilerin ilgili alanlarına göre öğretim programına uygun yapılması,

4-         Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması ile öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

5-         Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

6-         Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi,

7-         Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılacak işbirliği ve esasların belirlenmesi,

8-         Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

9-         Öğrencilere girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

10-     Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç vb. öğretim materyallerinin belirlenmesi,

11-     Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje gezi gözlem etkinliklerinin planlanması,

12-     Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,

13-     Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması,

14-     Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,

15-     Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,

16-     İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,

17-     Covid-19 Salgını sürecinin değerlendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi

18-     Dilek ve temenniler.

19-     Kapanış.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı İndir

Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni Tüm Evraklar

Proje ve Ders İçi Etkinliklere Katılım Ölçeği (Otomatik Dağıtımlı)

Bu içeriğimize tepkiniz ne oldu? Beğendiyseniz yorum yapıp paylaşmayı unutmayın!
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
1
+1
1
+1
0