Klavye Kısayolları Konu Anlatımı

Bilgisayarımızda fare ile yaptığımız hemen hemen tüm işlemleri klavyemiz üzerindeki bir veya daha fazla tuşu kullanarak ta yapabiliriz.Bu tuşları kullanmamız işlemlerimizi yapmamızı hızlandırdığı için “Kısayol” olarak adlandırılır.

Her program ve işletim sisteminin kendine ait kısayol tuşları olabileceği gibi tüm programlarda kullanılabilecek kısayol tuşları da vardır.Windows işletim sisteminde kısayol amacıyla en çok tercih edilen tuşlar Ctrl,Alt,Shift ve Windows tuşlarıdır. Mac bilgisayarlarda kullanılan MacOS işletim sistemi kısayollarını da sayfanın en altında inceleyebilirsiniz.

Şimdi gelin bu tuşlar nelerdir ve kullandığımızda hangi işlemleri yapmamızı sağlar birlikte inceleyelim. (Daha önce Klavye Tuşları ve Görevleri Konu Anlatımı‘nı incelemek isteyebilirsiniz! Tıklayınız!

Ayrıca 10 Parmak Klavye programını kullanarak hızlı bir şekilde yazı yazmak isterseniz buraya göz atmanızı tavsiye ederiz.

CTRL Tuşu ile Birlikte Kullanılan Kısayollar

CTRL + A: Bir belge veya penceredeki tüm öğeleri seçer.

CTRL + C: Seçili bir öğeyi kopyalar.

CTRL + X: Seçili nesneyi keserek panoya alır.

CTRL + V: Panoya kopyalanan nesneyi yapıştırır.

CTRL + Z: Yapılan değişikliği geri alır.

CTRL + D: 1-İmlecin bulunduğu paragrafı iki yana yaslar. 2- Bir web sayfasını sık kullanılanlara ekler.

CTRL + J: İndirme yöneticisini açar.

CTRL + L: 1-Adres çubuğunda metni seçili duruma getirir. 2- İmlecin bulunduğu paragrafı sola hizalar.

CTRL + Y: Bir eylemi yineler.

CTRL +P: Yazdırma penceresini açar.

CTRL + O: Kayıtlı belgeyi açmak için kullanılır.

CTRL + S: Belgeyi kaydeder.

CTRL + N: Yeni boş bir belge açar.

CTRL + K: Seçili metni kalın yapar.

CTRL + T: Seçili metni eğik hale getirir.

CTRL + R: İmlecin bulunduğu paragrafı ortalar.

CTRL + G: İmlecin bulunduğu paragrafı sağa hizalar.

CTRL + W: Aktif pencereyi kapatır.

CTRL + Esc: Başlat menüsünü açar.

CTRL + Yukarı Ok Tuşu: İmleci önceki paragrafın sonuna taşır.

CTRL + Aşağı Ok Tuşu: İmleci sonraki paragrafın başına taşır.

CTRL + Sağ Ok Tuşu: İmleci sonraki kelimenin başına taşır.

CTRL + Sol Ok Tuşu: İmleci önceki kelimenin sonuna taşır.

ALT Tuşu ile Birlikte Kullanılan Kısayollar

ALT+ Enter: Seçili klasörün veya belgenin özellikler penceresini açar.

ALT + Esc: Öğeler arasında açılma sıralarına göre dönüp tekrar açar.

ALT + F4: Etkin öğeyi kapatır veya etkin programdan çıkar.

ALT + Space: Aktif pencerenin ad çubuğu sağ tuş menüsünü açar.

ALT + Tab: Açık pencereler arasında seçim yapmayı, aktif pencereyi değiştirmeye yarar.

ALT + Home: Ana sayfaya git.

ALT + F: Dosya menüsünü görüntüle.

SHİFT Tuşu ile Birlikte Kullanılan Kısayollar

SHİFT + F10: Seçili klasör, belge veya bölgenin sağ tuş menüsünü açar.

SHİFT + Delete: Seçili öğeyi geri dönüşüm kutusuna göndermeden kalıcı olarak siler.

SHİFT + Tab: Tab tuşunun yalnız yaptığı işlemin tersini yapar.

SHİFT + F12: Belgeyi kaydeder.

SHİFT + Herhangi Bir Ok Tuşu: Penceredeki veya masaüstündeki birden fazla öğeyi seç veya bir belgedeki metni seçer.

WİNDOWS Tuşu ile Birlikte Kullanılan Kısayollar

WİN + D: Her şeyi göz önünden kaldır ve masaüstünü göster.

WİN + A: Windows 10 bildirim alanını açar.

WİN + E: “Windows Gezgini” ‘ni açar.

WİN + F: 1-Ekranın fotoğrafını çeker. 2- Dosyaları veya klasörleri bul.

WİN + M: Tüm pencereleri simge durumuna küçültür.

WİN + R: Çalıştır iletişim kutusunu açar.

WİN + U: Tüm pencereleri simge durumuna küçültür.

WİN + L: Oturumu kilitler.

WİN + P: Tüm pencereleri simge durumuna küçültür.

WİN + Tab: Görev çubuğu düğmeleri arasında geçiş yapar.

WİN + Break: “Sistem Özellikleri” iletişim kutusunu görüntüler.

WİN + Yukarı Ok Tuşu: Pencereyi ekranı kaplama boyutuna getirir.

WİN + Aşağı Ok Tuşu: Pencereyi simge durumuna küçültür.

WİN + Sağ Ok Tuşu: Pencereyi ekranın sağına yaslar.

WİN + Sol Ok Tuşu: Pencereyi ekranın soluna yaslar.

Diğer Kısayollar ve Görevleri

En Çok Kullanılan Kısayollar

 • CTRL + X = Kes
 • CTRL + C = Kopyala
 • CTRL + V = Yapıştır
 • CTRL + S = Kaydet
 • CTRL + P = Yazdır
 • CTRL + A = Tümünü Seç
 • CTRL + Z = Geri Al
 • CTRL+B= Kalın
 • CTRL+U= Altı çizili
 • CTRL+I= İtalik
 • CTRL+Esc= Başlat menüsünü açar.
 • F1 = Yardımı görüntüler.
 • F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır.
 • F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar.
 • F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir
 • F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler.
 • F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar.
 • F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir.
 • Esc= İptal düğmesini tıklatmaya eşdeğerdir.
 • Uygulama Tuşu=Seçili öğenin kısayol menüsünü görüntüler.
 • Sekme= İletişim kutusundaki sonraki denetime gider.
 • Ara Çubuğu= Geçerli denetim bir düğmeyse, bu işlem düğmeyi tıklatır. Geçerli denetim onay kutusuysa, bu işlem onay kutusu durumunu değiştirir. Geçerli denetim bir seçenekse, o seçeneği seçer.
 • Enter= Seçili düğmeyi (anahat vurgusu olan düğme) tıklatmaya eşdeğerdir.

Ctrl Tuşu ile Birlikte Kullanılan Kısayollar

 • CTRL+Shift+Esc= Windows Görev Yöneticisi’ni açar.
 • CTRL+Sekme= Çok Belgeli Arabirim (MDI) programının sonraki alt penceresine geçer.
 • CTRL+F4= Geçerli Çok Belgeli Arabirim (MDI) penceresini kapatır.
 • CTRL = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer.
 • CTRL + C ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar.
 • CTRL + D ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir.
 • CTRL = Seçili sayfayı yeniler.
 • CTRL + V ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır.
 • CTRL = Seçili öğeyi keser.
 • CTRL = Bir işlemi geri alır.
 • CTRL = Geri alınan işlemi yeniden yapar.
 • CTRL + Artı İşareti (+) ya da CTRL + Eksi İşareti (-) = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır.
 • CTRL + Fare Kaydırma Tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar.
 • CTRL Sağ Ok Tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır.
 • CTRL Sol Ok Tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır.
 • CTRL Aşağı Ok Tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır.
 • CTRL Üst Ok Tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır.
 • CTRL ALT TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar.
 • CTRL Ok Tuşları Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer.
 • CTRL Shift Ok Tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer
 • CTRL ESC = Başlat ekranını açar.
 • CTRL Shift ESC = Görev Yöneticisi’ni açar.
 • CTRL Shift = Klavye düzenini değiştirir. (Birden fazla klavye düzeni varsa)
 • CTRL Shift TAB = Sekmeler arasında geri gider.
 • CTRL Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider.

Alt Tuşu ile Birlikte Kullanılan Kısayollar

 • ALT+F4= Programdan çıkar.
 • ALT+Aşağı Ok= Açılır liste kutusunu açar.
 • ALT+Ara Çubuğu= Ana pencerenin Sistem menüsünü görüntüler (Sistem menüsünden, pencereyi geri yükleyebilir, taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir, küçültebilir, ekranı kaplatabilir veya kapatabilirsiniz)
 • ALT+- (ALT+Tire)= Çok Belgeli Arabirim (MDI) alt penceresinin Sistem menüsünü görüntüler (MDI alt penceresininSistem menüsünden alt pencereyi geri yükleyebilir, taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir, küçültebilir, ekranı kaplatabilir veya kapatabilirsiniz)
 • ALT+F6= Aynı programdaki birden çok pencere arasında geçiş yapar (örneğin, Not Defteri’nin Bul iletişim kutusu görüntülenirken, ALT+F6 tuş bileşimi Bul iletişim kutusu ile ana Not Defteri penceresi arasında geçiş yapar)
 • ALT ESC =Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır
 • ALT Altı Çizili Harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.
 • ALT Enter= Seçili dosyanın özelliklerini gösterir
 • ALT Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.
 • ALT Sol Ok Tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner
 • ALT Sağ Ok Tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner
 • ALT Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar
 • ALT Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner
 • ALT TAB = Açık uygulamaları listeler

Shift Tuşu ile Birlikte Kullanılan Kısayollar

 • SHIFT+Tıklatma+Kapat Düğmesi= Klasörlerde, geçerli klasörü ve tüm üst klasörleri kapatır.
 • SHIFT= Otomatik çalıştırma özelliğini atlamak için CD-ROM’u yerleştirirken SHIFT tuşunu basılı tutun.
 • SHIFT+Delete= Öğeyi kalıcı olarak siler
 • SHIFT+F10= Seçilen öğenin kısayol menüsünü açar (bu bir nesneyi sağ tıklatmakla aynı şeydir)
 • SHIFT+Sekme= İletişim kutusundaki önceki denetime gider.

Windows Logu Tuşu ile Birlikte Kullanılan Kısayollar

 • Windows Tuşu+L= Bilgisayarı kilitler. (CTRL+ALT+DELETE tuşlarını kullanmadan)
 • Windows Tuşu= Başlat menüsü
 • Windows Tuşu+Shift+M= Tümünü simge durumuna küçültmeyi geri alır.
 • Windows Tuşu+Ctrl+F=Bilgisayar bulur.
 • Windows Tuşu+Ctrl+Sekme= Odağı Başlat düğmesinden Hızlı Başlatma araç çubuğuna, sistem tepsisine taşır (odağı Hızlı Başlatma araç çubuğundaki ve sistem tepsisindeki öğeler arasında değiştirmek için SAĞ OK veya SOL OK tuşunu kullanın)
 • Windows Tuşu+Sekme= Görev çubuğu düğmeleri arasında geçiş yapar.
 • Windows Tuşu+Break= Sistem Özellikleri iletişim kutusu.
 • Windows Tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar.
 • Windows Tuşu F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir.
 • Windows Tuşu = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir.
 • Windows Tuşu = Charms sekmesini açar. (Windows 10 hariç)
 • Windows Tuşu = Masaüstünü gösterir ya da gizler.
 • Windows Tuşu = Dosya Gezgini’ni açar.
 • Windows Tuşu = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar.
 • Windows Tuşu = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar.
 • Windows Tuşu = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar.
 • Windows Tuşu = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar.
 • Windows Tuşu = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar.
 • Windows Tuşu = Tüm pencereleri küçültür.
 • Windows Tuşu = Yansıtma seçeneklerini sıralar.
 • Windows Tuşu = Çalıştır’ı açar.
 • Windows Tuşu = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar.
 • Windows Tuşu = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar.
 • Windows Tuşu = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar.
 • Windows Tuşu = Kopyalama geçmişini açar.
 • Windows Tuşu = Kalem’i açar.
 • Windows Tuşu = Hızlı Bağlantı menüsünü açar.
 • Windows Tuşu = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir.
 • Windows Tuşu Virgül İşareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir.
 • Windows Tuşu Pause = Sistem özelliklerini gösterir.
 • Windows Tuşu Numara Tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar.
 • Windows Tuşu Shift Sayı Tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar.
 • Windows Tuşu CTRL Sayı Tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar.
 • Windows Tuşu ALT Sayı Tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar.
 • Windows Tuşu CTRL Shift Sayı Tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır.
 • Windows Tuşu = Son kullanılan uygulamaları listeler.
 • Windows Tuşu Shift TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir.
 • Windows Tuşu CTRL = Bildirim gönderen uygulamaya geçer.
 • Windows Tuşu Yukarı Ok Tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür.
 • Windows Tuşu Aşağı Ok Tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür.
 • Windows Tuşu Sol Ok Tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür.
 • Windows Tuşu Sağ Ok Tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür.
 • Windows Tuşu Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür.
 • Windows Tuşu Shift Yukarı Ok Tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır.
 • Windows Tuşu Shift Aşağı Ok Tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür.
 • Windows Tuşu Shift Sol Ok Tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır.
 • Windows Tuşu Shift Sağ Ok Tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır.
 • Windows Tuşu Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir. (Birden fazla varsa)
 • Windows Tuşu CTRL Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer.
 • Windows Tuşu Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar.
 • Windows Tuşu Bölme İşareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır.
 • Windows Tuşu CTRL = Omuza dokunmaları açar.
 • Windows Tuşu CTRL Shift = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır.
 • Windows Tuşu Artı İşareti (+) = Büyüteç’i açar.
 • Windows Tuşu Artı İşareti (+ya da Windows Tuşu Eksi İşareti () = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar.
 • Windows Tuşu Esc = Büyüteç’i kapatır.

Erişebilirlik Kısayolları

 • Beş kez Shift tuşuna basma= Yapışkan Tuşlar’ı açar ve kapatır.
 • Num Lock tuşunu beş saniye basılı tutma= Geçiş Tuşları’nı açar ve kapatır.
 • Sağ Shift tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutma = Filtre Tuşları’nı açar ya da kapatır.
 • Sol ALT Sol Shift Print Screen = Yüksek Karşıtlık’ı açar ya da kapatır.
 • Sol ALT Sol Shift Num Lock = Fare Tuşları’nı açar ya da kapatır.
 • Num Lock’a 5 defa basma = Geçiş Tuşları’nı açar ya da kapatır.
 • Windows Tuşu = Erişim Kolayllığı Merkezi’ni açar.

Dosya Gezgini Kısayolları

 • ALT = Adres çubuğunu seçer.
 • CTRL = Arama kutusunu seçer.
 • CTRL = Arama kutusunu seçer.
 • CTRL = Yeni bir pencere açar.
 • CTRL = Etkin pencereyi kapatır.
 • CTRL Fare Kaydırma Tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir.
 • CTRL Shift = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler.
 • CTRL Shift = Yeni klasör oluşturur.
 • Num Lock Yıldız İşareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler.
 • Num Lock Artı İşareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler.
 • Num Lock Eksi İşareti () = Seçili klasörü daraltır.
 • ALT = Önizleme panelini görüntüler.
 • ALT Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar.
 • ALT Sağ Ok Tuşu = Sonraki klasörü görüntüler.
 • ALT+ Yukarı Ok Tuşu= Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler.
 • ALT Sol Ok Tuşu = Önceki klasörü görüntüler.
 • Backspace = Önceki klasörü görüntüler.
 • Sağ Ok Tuşu = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer.
 • Sol Ok Tuşu = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir.
 • End = Etkin pencerenin en altını görüntüler.
 • Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler.
 • F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin .pencereyi simge durumuna küçültür.

Görev Çubuğu Kısayolları

 • Shift Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar.
 • CTRL Shift Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı yönetici olarak açar.
 • Shift Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Uygulama için pencere menüsünü gösterir.
 • Shift Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Grup için pencere menüsünü gösterir.
 • CTRL Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi = Grup pencereleri arasında gezinir.

Büyüteç Kısayolları

 • Windows Tuşu Artı İşareti (+) = Yakınlaştır.
 • Windows Tuşu Eksi İşareti () = Uzaklaştır.
 • CTRL ALT Space = Masaüstünü tam ekran modunda görüntüler.
 • CTRL ALT = Renkleri ters çevirir.
 • CTRL ALT = Mercek görünümüne geçer.
 • CTRL ALT = Yerleşik görünüme geçirir.
 • CTRL ALT = Görünümlerde gezinir.
 • CTRL ALT = Merceği fareyle yeniden boyutlandırır.
 • Shift ALT Ok tuşları = Merceği klavye ile yeniden boyutlandırır.
 • CTRL ALT Boşluk çubuğu = Tam ekran modunda iken hızlı bir şekilde masaüstüne bakar.

Ekran Okuyucusu Kısayolları

 • Space Enter = Seçili öğeyi aktive eder.
 • TAB Ok Tuşları = Ekranda gezinir.
 • CTRL = Okumayı durdurur.
 • Caps Lock = Öğeyi okur.
 • Caps Lock = Okumayı başlatır.
 • Caps Lock = Belgeyi okur.
 • Caps Lock = Cümleyi tekrarlar.
 • Caps Lock = Pencereyi okur.
 • Caps Lock Page Up Page Down = Sesin şiddetini artırır ya da azaltır.
 • Caps Lock Artı İşareti (+) ya da Eksi İşareti () = Sesin hızını artırır ya da azaltır.
 • Caps Lock Space = Varsayılan işlemi gerçekleştirir.
 • Caps Lock + Sol veya Sağ Ok Tuşu = Bir önceki ya da sıradaki öğeye ilerler.
 • Caps Lock F2 = Seçili öğe için komutları sıralar.
 • Caps Lock ESC = Ekran Okuyucusu’nu kapatır.

Uzak Masaüstü Bağlantısı Kısayolları

 • ALT Page Up = Uygulamalar arasında soldan sağa gezinir.
 • ALT Page Down = Uygulamalar arasında sağdan sola gezinir.
 • ALT Insert = Uygulamalar arasında başlangıç sıralarına göre gezinir.
 • ALT Home = Başlat ekranını görüntüler.
 • CTRL ALT Brake = Pencere ve tam ekran görünümleri arasında gezinir.
 • CTRL ALT End = Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüler.
 • CTRL ALT Home = Tam ekran görünümünde bağlantı çubuğunu aktive eder.
 • ALT Delete = Sistem menüsünü görüntüler.
 • CTRL ALT Eksi İşareti () = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde önde çalışan uygulamanın ekran görüntüsü alır.
 • CTRL ALT Artı İşareti (+) = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde tüm ekranın ekran görüntüsünü alır.

Yardım Destek Kısayolları

 • F3 = İmleci arama kutucuğuna taşır.
 • F10 = Seçenekler menüsünü görüntüer.
 • Home = Konunun başına döner.
 • End = Konunun sonuna iner.
 • ALT Sol Ok Tuşu = Bir önceki konuyu görüntüler.
 • ALT Sağ Ok Tuşu = Bir sonraki konuyu görüntüler.
 • ALT Home = Yardım ve Destek’in ana sayfasını görüntüler.
 • ALT A = Müşteri destek sayfasını görüntüler.
 • ALT = İçerikler Tablosu’nu görüntüler.
 • ALT = Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüler.
 • CTRL = Mevcut konuda arama yapar.
 • CTRL = Mevcut konunun çıktısını alır.

Windows Metro Arayüzü Kısayolları

 • Windows Tuşu Nokta İşareti (.) = Uygulama yönetim modunu açar.
 • Windows Tuşu Sol Ok Tuşu = Uygulama bölücüsünü sola götürür.
 • Windows Tuşu Sağ Ok Tuşu = Uygulama bölücüsünü sağa götürür.
 • Windows Tuşu Yukarı Ok Tuşu = Uygulamaları tam ekran yapar.
 • Windows Tuşu Aşağı Ok Tuşu = Uygulamayı kapatır.
 • Windows Tuşu Esc = Uygulama yönetimi modunu kapatır.

MacBook Bilgisayar Kısayolları

Apple firmasının ürettiği MacBook bilgisayarlarda da windows işletim sisteminde olduğu gibi klavye kısayolu bakımından oldukça fazla tuş takımı bulunur. Şimdi gelin bu kısayollar ve görevleri neler birlikte inceleyelim.

Yazı İşlemlerinde Kullanılan Kısayollar

MacBook bilgisayarlarda Windows tuşunun yerini “Command” tuşu almıştır ve klavyede sol alt köşede yer alır.

 • Command + C= Seçilen içeriği Mac’in hafızasına kaydeder.
 • Command + V= Hafızada kayıtlı olan içeriği yapıştırır.
 • Command + Shift + V= Hafızada olan içeriği; formatsız, sadece içerik olarak yapıştırır.
 • Command + X= Seçilen içeriği silerek Mac bilgisayarın hafızasına kaydeder.
 • Command + A= Üzerinde çalışılan sayfadaki bütün içeriği seçer.
 • Command + B= Seçilen içeriğin tamamını kalın yazı haline getirir.
 • Command + I= Seçilen içeriğin tamamını italik yazı haline getirir.
 • Command + U= Seçilen içerikte bulunan bütün satırların altını çizer.
 • Option + Delete= İmlecin solundaki sözcüğü siler.
 • Control + K= İmleç ile paragraf veya satır sonu arasındaki bütün metni siler,
 • Command + Control + Space Bar= Mac bilgisayarda bulunan bütün klavye karakterlerinin gösterildiği pencereyi açar.
 • Command + K= Seçilen içeriğe bir link ekler.
 • Command + F= Dokümandaki bir sözcüğü bulmak için kullanılır.
 • Command + Z= Yapılan değişikliği geri almak için kullanılır.
 • Command + Shift + Z= Dokümanda yapılan değişikliği geri aldıktan sonra yeniden eski haline getirmek için kullanılır.
 • Fn + Left/Right Arrow= Çalışılan dosyanın başına veya sonuna gitmek için kullanılır.
 • Command + Left/Right Arrow= Dokümanda bulunan satırın başına veya sonuna girmek için kullanılır.
 • Command + S= Çalışılan dosyayı kaydetmek için kullanılır
 • Command + O= Mac’de daha önce kaydedilen dosyanın açılması için kullanılır.
 • Command + P= Üzerinde çalışılan dosyanın yazıcıya gönderilmesi için kullanılır.

Web Tarayıcılarda Kullanılan Kısayollar

 • Command + T= Çalışılan web tarayıcısında yeni bir tab açar.
 • Command + Shift + T= En son açılan tab’daki linkin yeniden açılmasını sağlar.
 • Command + N= İnternet tarayıcısında yeni bir pencere açar.
 • Command + W= Açık olan web sayfasını kapatır.
 • Command + Shift + W= Çalışılan internet tarayıcısındaki bütün açık sayfaları kapatır.
 • Command + M= Açık olan web sayfasını küçültür

Dosya ve Klasör İşlemlerinde Kullanılan Kısayollar

 • Command + Shift + N= Finder uygulamasın kullanılırken yeni bir klasör oluşturur.
 • Command + Shift + D= Finder uygulaması kullanılırken masaüstü klasörünü açar.
 • Command + Option + L= Finder uygulaması kullanılırken Download klasörünü açar.
 • Command + Shift + O= Finder uygulaması kullanılırken Documents klasörünü açar.
 • Command + Shift + G= Finder uygulaması kullanılırken “Go to Folder” ekranını açarak istenilen klasörün aranması için ortam oluşturur.
 • Command + Shift + H= Finder uygulaması kullanılırken kullanıcının kendi Home klasörünü açar.
 • Command + Shift + F= Kullanıcının bütün dosyalarının olduğu ekranı açar.

Sistem Komutları İçin Kullanılan Kısayollar

 • Command + Shift + Question Mark (?)= Ekranda açık olan uygulama hakkında yardım menüsünü açar.
 • Option + Shift + Volume Up/Down= Ses seviyesini kontrol etmeye yarar.
 • Command + Shift + Delete= Çöp kutusunu boşaltır.
 • Option + Shift + Command + Delete:=Onay almadan çöp kutusunu boşaltmak için kullanılır.
 • Command + Shift + 3= Tüm ekranın ekran görüntüsünü alır.
 • Command + Shift + 4= Kısmi ekran görüntüsü almak için kullanılır.
 • Command + Mousepad Click= Mause’da sağ tuşa basıldığında gelen ekranı açar
 • Command + Option + Esc= Bir uygulamayı kapatmak için açık uygulamaların olduğu pencereyi açar.
 • Command + Tab= Açık olan uygulamalar arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Klavye Tuşları ve Görevleri ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Tıklayınız!

Konu ile ilgili çalışma kağıdını indirmek için Tıklayınız!

Konu ile ilgili sunu dosyasını indirmek için Tıklayınız!

Bu içeriğimize tepkiniz ne oldu? Beğendiyseniz yorum yapıp paylaşmayı unutmayın!
+1
3
+1
1
+1
2
+1
1
+1
1
+1
2
+1
1