Etkili dijital okuryazarlar olmaları için öğrencilerinize
nasıl destek olabilirsiniz?

Dijital okuryazarlık; dijital hayata katılmak, dijital bir toplumda yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutum setidir.


Dijital okuryazar olmak, okulda hâlihazırda öğretilmiş olan bilgi ve becerileri tamamlamak ve genişletmek için önemli bir hayat becerisine sahip olmak demektir.

Dijital okuryazarlık, teknolojik bilgi birikiminden daha fazlasıdır. İş hayatı, okul ortamı ve günlük hayatta yerleşik olan çok çeşitli etik, sosyal ve yansıtıcı uygulamaları içermektedir.

O nedenle dijital hayatın temelini oluşturan dijital okuryazarlık genel manada müfredatın teknolojiyle ilgili bölümleriyle sınırlandırılmamalıdır.


Dijital okuryazarlık; tarih hakkında bilgi edinmenin yanı sıra tarihi nasıl çalışacağını öğrenmenin, bilim hakkında bilgi edinmenin yanı sıra fen bilimleri prensiplerini nasıl uygulayacağını öğrenmenin de önemli bir parçasıdır.

Geniş manada dijital okuryazarlık; bilgi edinmek, öğrenmek, bağlantı kurmak, çalışmak için bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini öğrenmekle ilgilidir.


Bu kılavuz hızla dijitalleşen toplumda etkin birer dijital okuryazar ve dijital vatandaş olmaları için öğrencilerinizi nasıl destekleyebileceğinize ilişkin bir takım öneriler içermektedir.

Bu kılavuz ne kapsamlı bir “Nasıl yapılır?” rehberi ne de dijital okuryazarlık beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesinde neler yapılması gerektiğine ilişkin bir takım “Kurallar Seti”dir.

Kılavuzda daha ziyade;


*Dijital okuryazarlıkla ilgili öğrenme çıktılarını dersinizin müfredatına ve dijital okuryazarlığı bir müfredat eklentisi olarak görmeden günlük uygulamalarınıza entegre edebilmeniz,

*Dersinizin kazanımlarını öğrencilerinize aktarırken bilgi iletişim teknolojilerini daha yaratıcı ve eleştirel biçimde kullanabilmeniz,

*Kendi dersinizle ilgili öğrenme deneyimleri oluştururken öğrencileri hızla değişen teknolojik çevrenin taleplerini karşılamaya hazırlamak için dijital okuryazarlıkla ilgili bilgi, beceri ve tutumları bu deneyimin bir parçası haline getirebilmeniz,

*Dijital okuryazarlık becerilerinin edindirilmesinde meslektaşlarınızla ortak bir dil kullanabilmeniz,

*Kendi dijital okuryazarlık ve dijital vatandaşlık yeterliliklerinizi geliştirirken dijital okuryazarlığın öğretiminde kullanabileceğiniz yöntemleri keşfedebilmenizde size yardımcı olabileceğini umduğumuz bir takım öneriler yer almaktadır. Bu önerileri dijital okuryazarlık öğretimini kendi dersinizin müfredatıyla bütünleştirirken bir başlangıç noktası olarak düşünebilir ve kullanabilirsiniz.

MEB Dijital Okuryazarlık Öğretmen Kılavuzu E-Kitap İNDİR

Bu içeriğimize tepkiniz ne oldu? Beğendiyseniz yorum yapıp paylaşmayı unutmayın!
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0