Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile BM UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde hazırlanan Robotik Kodlama Eğitimi Temel Düzey e-kitabı ogretmen.meb.gov.tr adresinde bilişim, teknoloji, yazılım, robotik ve kodlama meraklılarının kullanımına sunuldu.

Kitap Kapağı

Kitap Hakkında

Kitap ve robotik kodlama alanı hakkında bir yazı kaleme alan ı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan BOYACI yazısında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Meslektaşlarım,

Tarihsel süreçte medeniyetler günümüzle kıyaslandığında çok uzun bir dönem içinde bulunduğu coğrafya ile sınırlı kalmış ve anılmıştır. İnşa ettikleri kültür içindeki değerler bilginin sistematik olarak uygulamada karşılık bulmasına ve dönemin teknolojisinin üretilmesine katkı sağlamıştır.

Kültürlerin içindeki bilgiye ve bilginin kullanılmasına ilişkin değerler içinde bulundukları dönemin öğrenme öğretme süreçlerinde medeniyet iddiasını taşıyan ‘eğitim’ sistemlerinin temel kılavuzlayıcısı olmuştur.

Özellikle öğrenmeye ve tüketmeye ilişkin coğrafi sınırlılıkların belirsizleştiği günümüzde medeniyet iddiası büyük ölçüde teknolojiyi tüketen değil üreten bireylerin yetiştirildiği, teknolojinin üretiminde; insanlığa, bireylere ve vatanın tüm fertlerine yönelik ahlaki bir sorumlulukla algılandığı bir çerçeveye oturmuştur.

Bu çerçevede en temel öncelik bilgiyi ve bilgiye dayalı yenileşmeyi (inovasyonu) üreten eğitim sistemlerinin yeniden inşası üzerinedir. Girdisi, süreçleri ve çıktısı insan olan tek sistem niteliğini taşıyan eğitim sistemlerinin bu öncelik üzerine yeniden yapılandırılması ise insan kıymetlerine ilişkin bir kapasite geliştirme sürecine dayanmaktadır.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç.Dr.Adnan Boyacı

Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek

‘Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek’ sloganı ile çıktığımız yolda öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki ve bireysel gelişimleri Bakanlığımızın stratejik önceliğidir. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü olarak tüm öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bilgi ve bilişim teknolojileri başta olmak üzere bireysel ve mesleki gelişim programları hazırlamaya ve sunmaya ilişkin çabalarımız devam etmektedir.

“Robotik ve Kodlama: Kodlama Eğitimi Temel Düzey” öğretmen ve okul yöneticilerimizin konuya ilişkin temel düzeyde bilgi ve beceri kazanmalarına yönelik hazırlanmış ilk kitap özelliğini taşımakta ve dijital beceri ve yetkinlik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitabın analitik ve eleştirel düşünme gibi 21. yy. becerileri ile bilgi işlemsel düşünme faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz.

Bilgi İşlemsel Düşünme Süreci

Kodlama Eğitimi kitabında, “bilgi işlemsel düşünme”, “programlama”, “temel elektronik”, “blok temelli kodlama”, “kodlama platformları ve eğitsel robotik kitler” konuları ele alınmıştır.

Kodlama; bireylerin problem çözme, bağımsız olarak ve iş birliği içinde çalışma, organizasyon yapma ve sorumluluk alma becerilerini kullanmalarını gerektirir. Bu becerileri kullanabilen bireylerde aynı zamanda akademik beceriler de gelişir. Robotik kodlama bireylere; organizasyon, problem çözme, ekip duygusu ve iş birliği yoluyla öğrenme becerileri kazandırır.

Kitapta çeşitli kodlama platformları hakkında bilgiler de yer alıyor.

Kodlama eğitimi sayesinde öğrencilerimiz, hayatın içinde var olan makinelerin çalışma mantığını kavrar ve benzerlerini oluşturmaya yönelik deneyimler elde ederler.

Kitapta yer alan kuramsal bilgilerin yanında etkinlikler de öğrencilerimizin farklı öğrenme alanlarında ve pek çok kazanıma yönelik uygulamaları, bilgi işlemsel düşünme eşliğinde gerçekleştirmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğinde hazırlanan kitapta emeği geçen öğretmenlerimize verdikleri katkı ve destekten dolayı çok teşekkür eder, bu çalışmanın öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize faydalı olması temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. Adnan BOYACI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜ

Robotik Kodlama Eğitimi Kitap İçeriği

Kitap içeriğinde bilgisayarın nasıl çalıştığı,program ve programlama terimlerinin ne olduğu,ikili sayı sistemi ve bilgisayar programlarının nasıl çalıştığı ile ilgili programlamaya giriş ile ilgili temel bilgiler yer almakta.

Bununla birlikte bilgi işlemsel düşünme,problem çözme,analitik düşünme gibi kodlama için gerekli temel becerilerin neler olduğu ve nasıl geliştirilebileceği konularına da değinilmiş.

Kodlama ile ilgili temel bilgilerin ardından daha teknik konulara giriş yapılan kitapta, algoritma, akış diyagramları, bilgisayarsız kodlama bilgi ve etkinlikleri anlatılmış.

Kitapta Scratch ve Code.org gibi blok temelli kodlama araçları da anlatılmış.

Kitabın 4. ve 5. modülünde ise Scratch ve Code.org gibi blok temelli kodlama araçları ile Arduino, Raspberry Pi, Mblock, Tinkercad gibi kodlama platformlarına, robotik kitlere ve 3 boyutlu temel çizim yazılımlarına yer verilmiş.

Aşağıdaki “İçindekiler” bölümünden kitap içeriği hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İçindekiler

Kitabı İndir

Temel Düzey Robotik Kodlama Eğitimi e-kitabını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

Kitabı incelemek için lütfen TIKLAYINIZ

Bu içeriğimize tepkiniz ne oldu? Beğendiyseniz yorum yapıp paylaşmayı unutmayın!
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0